en
Wstecz

Polityka prywatności i cookies

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w sklepie Makowicz.pl jest Makłowicz s.c.  z siedzibą w Krakowie, ul. T. Pawlikowskiego 16/6, 31-127 Kraków  NIP 6762215848, REGON 356543609.

Makłowicz s.c. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce prywatności Makłowicz s.c. w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych. Makłowicz s.c. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownik dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług.

  2. Dane eksploatacyjne

 W celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych zbierane są informacje zebrane w logach systemowych tj. adres IP. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jego szkodę. Niektóre obszary serwisu Makowicz.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

 3. Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe Użytkowników  są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez Makłowicz s.c. (Administratora danych). Baza danych osobowych prowadzona przez Administratora została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 4. Przechowywanie dokumentów oraz ich elektronicznych kopii

 Poczta elektroniczna i tradycyjna kierowana do  Makłowicz s.c.  jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych. Wszelkie dokumenty przechowywane są przez okres 10 lat zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Informacje wysyłane do Użytkownika

 Jeśli Użytkownik  wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera  Makowicz.pl , wówczas Makłowicz s.c. ma prawo do wysyłania listów elektronicznych (malingów) na podany przez Użytkownika adres mailowy.

6. Cookies

Makłowicz s.c stosuje politykę cookies, która określa zasady wykorzystania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu użytkownika i uzyskiwania do nich dostępów) na stronie. Brak zmian dokonanych przez użytkownika w przeglądarce oznacza akceptację polityki cookies stosowanej na stronie internetowej maklowicz.pl.

Co to jest"cookies"?

Cookies to informacje, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika. Cookie nie  identyfikuje danych osobowych. Cookie nie ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt.

Makłowicz s c. umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronach www. maklowicz.pl . Są to m.in. podmioty udostepniające "tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwisy Facebook, Youtube oraz podmioty prowadzące badania .
Facebook
Makłowicz s c. umieszcza na stronach swojego serwisu przycisk Lubię to powiązany z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook.

Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Youtube

Makłowicz s.c  osadza na stronach swojego serwisu WWW klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Pliki cookies związane z badaniami internetu pochodzą od  Google Inc.
Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics , witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach. 

Jak zarządzać plikami "cookies"?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki.prosimy o zapoznanie się z polityką ochrony prywatności w/w firm, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:
Android
Safari
Windows Phone
Blackberry
Flash cookie

Kraków, dn. 08.01.2014 r.

Sklep
Copyright © 2013 Robert Makłowicz All Rights Reserved.
Projekt graficzny, ilustracje: Andrzej Zaręba
Projekt UX i wdrożenie: ME & MY FRIENDS