'application.components.MF.FsFtp', //'nativeUpload' => true, 'user' => 'barteko', 'password' => 'mamf1985', 'host' => 'serwer.mamf.pl', //'nativeUpload' => true, //'path' => realpath(dirname(__FILE__) . '/../../') . '/media/', //'url' => (in_array($_SERVER['HTTP_HOST'], array('serwer.mamf.pl','localhost'))?'/hoffman/media/':'/media/'), 'path' => '/home/www/maklowicz_static/', 'url' => 'http://serwer.mamf.pl/maklowicz_static/', ); default: return array( 'class' => 'application.components.MF.FsLocal', 'path' => realpath(dirname(__FILE__) . '/../../') . '/media/', 'url' => '/media/', ); } Strona główna - Robert Maklowicz w podróży
en
Makłowicz w drodze

Makłowicz w drodze

Makłowicz w podróży

Wszystkie
Robert Makłowicz

video

STAMBUŁ. JEDNO MIASTO, WIELE SMAKÓW – SPOTKANIE Z ROBERTEM MAKŁOWICZEM.

Wszystkie
Video header
Sklep
Copyright © 2013 Robert Makłowicz All Rights Reserved.
Projekt graficzny, ilustracje: Andrzej Zaręba
Projekt UX i wdrożenie: ME & MY FRIENDS